کاشی تبریز طرح پلازا طوسی و پلازا مشکی

اطلاعات:

توضیحات

کاشی  تبریز مدل پلازا plazaهمراه با قیمت و جزئیات

         قیمت سایز 60×120 هر متر : 63680 تومان

سرامیک پلازا 60*120 کرابن تبریز-پرسلانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

سرامیک پلازا PLAZA-بژ ( 60×120 ) پرسلانی  –  قالبدار- کرابن تبریز  

                       Color: Beige            Plaza Relief Beige 60×120   

  


       قیمت سایز 60×120 هر متر : 73600تومان

 

سرامیک پلازا 60*120 مشکی کرابن تبریز

 

سرامیک پلازا PLAZA-مشکی (60×120 ) پرسلانی  –  قالبدار- کرابن تبریز   

Color: Black      Plaza Relief Black 60×120        

 


 

  قیمت سایز 60×120 هر متر : 63680تومان

 

سرامیک قالبدار سفید - 60*120-پرسلانی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرامیک پلازا PLAZA-سفید(60×120 ) پرسلانی  –  قالبدار- کرابن تبریز   

Color: White      Plaza Relief White 60×120        

 

 

 


 

   قیمت سایز 60×120 هر متر : 71320 تومان

سرامیک قالبدار سفید - 60*120-پرسلانی-کرابن تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرامیک پلازا PLAZA-طوسی(60×120 ) پرسلانی  –  قالبدار- کرابن تبریز   

Color: Grey     Plaza Relief Grey 60×120        

 

 


 

قیمت سایز 80×80 هر متر : 65220 تومان

سرامیک پلازا plaza ساده 80x80 مشکی -پرسلانی- کرابن تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرامیک پلازا PLAZA-مشکی(80×80 ) پرسلانی  –  ساده- کرابن تبریز   

Color: Black     Code: 88 PLZ BLK         

 

 

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر متر : 70710 تومان

 

سرامیک پلازا plaza دکور 80x80 مشکی -پرسلانی- کرابن تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

سرامیک پلازا PLAZA-مشکی(80×80 ) پرسلانی  –  دکور- کرابن تبریز   

Color: Black     Code: 88 PLZ DEC  

 

 

 


قیمت سایز 80×80 هر متر : 54710 تومان

سرامیک پلازا plaza ساده 80x80 بژ -پرسلانی- کرابن تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

سرامیک پلازا PLAZA-بژ(80×80 ) پرسلانی – ساده- کرابن تبریز   

Color:  Beige     Code: 88 PLZ BGE  

 

 

 


 

قیمت سایز 80×80 هر متر : 60200 تومان

سرامیک پلازا plaza دکور 80x80 بژ -پرسلانی- کرابن تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرامیک پلازا PLAZA-بژ(80×80 ) پرسلانی – دکور- کرابن تبریز   

   Color:  Beige     Code: 88 PLZ BGE DEC  

 

                

 

 

 


 

قیمت سایز 80×80 هر متر : 58210 تومان

سرامیک پلازا plaza ساده 80x80 طوسی -پرسلانی- کرابن تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرامیک پلازا PLAZA-طوسی(80×80 ) پرسلانی – ساده- کرابن تبریز   

   Color:  Grey    Code: 88 PLZ GRY  

 

 

 


 

قیمت سایز 80×80 هر متر : 63700تومان

سرامیک پلازا plaza دکور 80x80 طوسی -پرسلانی- کرابن تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرامیک پلازا PLAZA-طوسی(80×80 ) پرسلانی – دکور- کرابن تبریز   

   Color:  Grey   Code: 88 PLZ GRY DEC  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید