کاشی تبریز مدل گالری

کاشی تبریز مدل آلاسکا

اطلاعات:

بر اساس سایز

25×50, 30×60

توضیحات

سرامیک تبریز مدل گالری Gallery  همراه با قیمت و جزئیات

 قیمت سایز 95×25 هر متر :  تومان

 

 

سرامیک گالری بژ gallery-biege-95x25

سرامیک گالری بژ gallery-biege-95×25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 قیمت سایز (15×25) هر متر :  تومان

قرنیز گالری gallery-biege-zocalo-15x25

قرنیز گالری 15×25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز (30×30) هر متر : تومان

کف گالری30x30 D 237

کف گالری30×30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز (25×75) هر متر :  تومان

سرامیک طرح دار گالری بژ gallery-biege-25x75

سرامیک طرح دار گالری بژ gallery-biege-25×75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 قیمت سایز (15×25) هر متر :  تومان

قرنیز گالری gallery-biege-zocalo-15x25

قرنیز گالری 15×25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت سایز (33×33) هر متر : تومان

سرامیک گالری 33x33  gallery-biege-mosaic-a-

سرامیک گالری 33×33 gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

بر اساس سایز

25×50, 30×60